section image

Nasıl Abone Olurum?


Binanın bulunduğu cadde/sokakta doğal gaz hattının olup olmadığı araştırılmalıdır.
Doğalgaz hattı yoksa; Online İşlemler üzerinden Servis Kutusu Başvurusu yapılabilir. (Servis hattı yapılabilmesi için bölgede 1/1000 ölçekli imar Planına uygun olması zorunludur.)
Binanızda doğal gaz hattı varsa; tapu (mesken) fotokopisi ya da arsa tapusu ile adres beyan formu (veya ikametgah belgesi), ile Esgaz 'a başvurunuz. Abone merkezlerimizden işlem sırası almak için Online Randevu menüsünü kullanabilirsiniz.
Abone merkezlerimizden konutun / ticarethanenin doğal gaz iç tesisat dönüşümünün yapılabilmesi için Esgaz ’dan yetki belgesi almış sertifika sahibi firmalarla anlaşma yapması gerektiği bilgisi verilir.

Projelendirme işlemi gerçekleştirildiğinde, tapunuz ile e-devlet üzerinden ya da proje onay evrakı (Abone Bilgi Formu) ile birlikte abone merkezlerimizden abonelik sözleşmesi yapılabilir. Abonelik sözleşmesini tapu sahibi dışında yapacak kişinin, ilgili adrese ait kendi adına düzenlenmiş ikametgâh veya kira kontratı fotokopisi de eklemesi gerekecektir. E-devletten yapılan aboneliklerde güvence bedeli ödemesi online olarak yapılabilmektedir.
Daha önce gaz kullanılmış adreslere sözleşme için başvururken; sayaç seri numarası ve adres bilgileri belirtilerek abone merkezlerinden ya da kira kontratı/tapu yüklenerek e-devlet üzerinden abonelik yapılabilir. Güvence bedeli ödemesi nakit veya online olarak yapılabilmektedir.

Bağlantı Bedelleri

Bağlantı Bedeli Bağlantı Bedeli (Vergiler Dahil) İlave Bağlantı Bedeli İlave Bağlantı Bedeli (Vergiler Dahil)
Konut 2.135,00 TL 2.582,24 TL 1.857,00 TL 2.246,00 TL
Ticarethane 2.135,00 TL 2.582,24 TL 1.857,00 TL 2.246,00 TL
K.İ.T. 2.135,00 TL 2.582,24 TL 1.857,00 TL 2.246,00 TL
İştirakler 2.135,00 TL 2.582,24 TL 1.857,00 TL 2.246,00 TL
Mahalli İdareler 2.135,00 TL 2.582,24 TL 1.857,00 TL 2.246,00 TL
Yurt Dışı 2.135,00 TL 2.582,24 TL 1.857,00 TL 2.246,00 TL
Bankalar 2.135,00 TL 2.582,24 TL 1.857,00 TL 2.246,00 TL
Personel 2.135,00 TL 2.582,24 TL 1.857,00 TL 2.246,00 TL
Vakıf-Hayır Kurumları 2.135,00 TL 2.582,24 TL 1.857,00 TL 2.246,00 TL

Bağlantı talebinde bulunulan binadaki daire sayısına göre hesaplanacak B.B.S ;dairenin ilk 200 m2 brüt alanı için 1(Bir) alınır ve ilave her 100 m2'ye kadar alan için 1(Bir) arttırılarak abone bağlantı bedeline ilave bedel alınır.

(*) Sanayi Abonelerinin ödeyecekleri miktar özel sözleşmelerinde belirtildiği kadardır.

Güvence Bedelleri

Güvence Bedeli Güvence Bedeli (Damga Vergisi Dahil)
Kombi 1.352,00 TL 1.364,82 TL
Ocak 77,00 TL 77,73 TL
Şofben 153,00 TL 154,45 TL
Soba 1199,00 TL 1210,37 TL
Ocak + Şofben 230,00 TL 232,18 TL
Ocak + Kombi 1.429,00 TL 1.442,55 TL
Ocak + Şofben + Soba 1.429,00 TL 1.442,55 TL
Merkezi Sistem B.B.S. - B.B.S. x 1.199,00 TL 1.210,37 TL

Güvence bedeli tahsilatında kredi kartı kullanılmamaktadır. Nakit veya online ödeme ile işlem gerçekleştirilebilmektedir.
TİCARETHANE / K.İ.T. / BANKALAR / İŞTİRAKLER / BAĞLI ORTAKLIK :
Projelerindeki 2 aylık maksimum tüketimi x Doğalgaz fiyatı
* B.B.S. : İlk 200 m2 brüt alanı için 1(Bir) alınır ve ilave her 100 m2'ye kadar alan için ise BBS bir artırılır.

İlk sözleşme işlemlerini gerçekleştirdiğinizde sertifikalı iç tesisat firmasına bilgilendirme yapılarak, tesisat kontrolü ve gaz açımı randevusunun oluşturulmasını istediğinizi belirtiniz. Firmanız tarafından oluşturulan tesisat kontrolü ve gaz açımı randevu günü sistemde kayıtlı olan iletişim bilginiz üzerinden tarafınıza iletilmektedir.

Daha önce gaz kullanılmış adreslerdeki sözleşme işlemlerinizi gerçekleştirdikten sonra Esgaz tarafından verilen tesisat kontrolü ve gaz açımı randevu günü sistemde kayıtlı olan iletişim bilginiz üzerinden tarafınıza iletilmektedir.

DOĞAL GAZ ABONELİK SÖZLEŞMESİ

Sözleşmenin tarafları: Eskişehir Şehir İçi Doğalgaz Dağıtım Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (DAĞITIM ŞİRKETİ) ile doğal gaz kullanacak olan gerçek veya tüzel kişiler (ABONE)’ dir. İş bu sözleşmenin konusu; doğalgazın ABONE’ ye satışının hangi koşullarda gerçekleştirileceği ve tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir. ABONE, işbu sözleşmeyi imzalamakla sözleşme ekinde bulunan Genel Şartlara, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ilgili mevzuatlarına, Tarifeler Yönetmeliği hükümlerine, DAĞITIM ŞİRKETİ, teknik esaslarına ve EPDK Kurul Kararlarına koşulsuz uymayı, bunların öngördüğü iş ve yükümlükleri eksiksiz olarak yerine getirmeyi, yürürlüğe girecek mevzuata ve tarifelere göre oluşacak tüm bedelleri ve doğacak farkları ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder. İş bu düzenlemeler ve bu düzenlemelerde meydana gelecek tüm değişiklikler Doğal Gaz Abone Sözleşmesi’ nin ayrılmaz parçaları olup, meydana gelebilecek değişiklikler yürürlüğe girdikleri tarih itibarıyla sözleşme hükmü olarak uygulanır. İş bu sözleşmesinin uygulanmasından ve yorumlanmasından ortaya çıkacak sorunlarda EPDK mevzuatı dikkate alınarak çözüm oluşturulacaktır.

Uygulanan fiyatlandırma esaslarıyla ilgili “Bağlantı ve Güvence Bedelleri” başlığından ya da “Tarifeler” sekmesinden yararlanmak için lütfen tıklayınız.

EPDK’nın Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğine göre; Aboneler dağıtım şirketlerine bildirdikleri mobil, sabit ve elektronik iletişim kanallarını ve gerek görülmesi halinde vergi numarasını güncel tutar. Bu bilgilerin güncelliği, doğruluğunun sorumluluğu aboneye aittir. DAĞITIM ŞİRKETİ’nin sisteminde kayıtlı mobil, sabit ve/veya elektronik iletişim kanallarına yaptığı bildirimler geçerli sayılır.

Doğal Gazın Açılmasında ve Sonrasında İzlenecek Yollar! “Nasıl Abone Olurum” başlığını incelemek için tıklayınız.

Doğal Gazınızın Güvenli kullanımı ve Acil durumlarda Yapılması Gerekenler için “Doğal Gaz Acil Müdahale” sekmesini incelemek için lütfen tıklayınız.