Kalite, Çevre ve Güvenlik Politikamız

MÜŞTERİ BEKLENTİLERİNİ KARŞILAMAK; Müşterilerimizin beklentilerini öngörerek; yürüttüğümüz her işte kalite, güven, titizlik, disiplin ve teknolojik gelişmelere entegre olarak çalışmayı amaçlarız.

SÜREKLİ GELİŞİM;  Tüm kadromuzla yaptığımız her işte yaratıcı, gelişmeleri sürekli yakından takip eden, araştıran, işimizi bir önceki gündne daha iyi yapabileceğimizi unutmadan çalışırız.

YETKİN ÇALIŞANLAR; Verdiğimiz tüm hizmetlerde konusuna hakim, konusunda bilgili, işini gerçekten seven, yaptıkları her işten sorumluluk ve gurur duyan nitelikli ve kişisel çatışmalardan arınmış,
hedeflere odaklı istekli ve sürekli öğrenen bir takım olarak çalışırız.

MEVZUATA UYUM; Yaptığımız her işte, verdiğimiz her hizmette sadece işimizi yerine getirmeyi değil çevre ve iş sağlığı, iş güvenliği mevzuatına, alanımızı ilgilendiren diğer tüm mevzuatlara da uymayı
taahüt ederiz.

KİRLİLİĞİ ÖNLEMEK; Tüm projelerde ve hizmet sürecimizde çevrenin en az oranda etilenmesi için katı atıklarımızı azaltmayı, doğal kaynaları optimum şekilde kullanmayı, olabilecek tehlikeler için proaktif
yaklaşımı ilke edindik.

İNSAN SAĞLIĞINI KORUMAK; Tüm hizmet sürecimizde insan sağlığı ve güvenliğini olumsuz etkileyebilecek riskleri azaltmayı, çalışanlarımızı, müşterilerimizi ve tüm toplumu bilinçlendirmeyi, devamlı gelişen
ve yenilenen teknik standartlara uymayı işimizin ayrılamaz bir parçası olarak kabul ederiz.

İLETİŞİM; Hem şirket içinde hem şirket dışında yaşadığımız gelişmeleri, performansımızı paylaşmayı, toplumu ve çalışanlarımızı bilgilendirmeyi, bilgi paylaşımında şeffaflığı esas alırız.

ENGİN ATAMAN
GENEL MÜDÜR