Kurul Kararları

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

 

KURUL KARARI

Karar No: 9039                                                                                 Karar Tarihi: 26/12/2019

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/12/2019 tarihli toplantısında; 2020 yılı için “Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Bağlantı ve Hizmet Bedellerine İlişkin Usul ve Esaslar”da yer verilen bedellerin belirlenmesine yönelik aşağıdaki Kararın alınmasına ve söz konusu Kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasına,

 

karar verilmiştir.

 

MADDE 1- (1) Dağıtım şirketlerinin 2020 yılı için uygulayacakları bağlantı ve hizmet bedelleri üst sınırları aşağıda belirlenmiştir.

 

BAĞLANTI BEDELLERİ

TUTAR

Abone Bağlantı Bedeli (TL)

656,7

İlave Abone Bağlantı Bedeli (TL/100 m2)

570,5

Bağlantı Kontrol ve Onay Bedeli (İlk 100 metre için) (TL)

570,5

Bağlantı Kontrol ve Onay Bedeli (İlave her 1 metre için) (TL)

3,5

Güvence Bedeli Kombi (TL/Adet)

563,9

Güvence Bedeli Soba (TL/Konut)

503

Güvence Bedeli Merkezi Sistem (TL/BBS)

503

Güvence Bedeli Ocak (TL)

29,8

Güvence Bedeli Şofben (TL)

60,8

Ön Ödemeli Sayaç Değişim Bedeli (TL)

268,7

Sayaç Açma Kapama Bedeli (TL)

26,5

Servis Kutusu Söküm Bedeli (TL)

227,8

İÇ TESİSAT İŞLEM BEDELLERİ

 

SAYAÇ TİPİ

 

G4, G6 (TL/Adet)

45,3

G10, G16, G25 (TL/Adet)

85,1

G40, G65, G100 (TL/Adet)

170,3

G160, G250, G400 (TL/Adet)

258,7

G400’den büyük (TL/Adet)

348,3

Kolon Hattı (TL/Proje)

45,3

 

MADDE 2 - (1) Bu Kararda belirlenen bedeller erişim sınırı olmaksızın ve kolaylıkla ulaşılabilecek şekilde dağıtım şirketinin internet ana sayfasında süresiz olarak yayımlanır.

 

MADDE 3 - (1) Bu Kararda belirlenen bedellere, Katma Değer Vergisi dâhil değildir.

 

MADDE 4 - (1) Bu Karar, 01/01/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 5 - (1) Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

 

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

 

KURUL KARARI

Karar No: 9045                                                                                 Karar Tarihi: 26/12/2019

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/12/2019 tarihli toplantısında; Doğal Gaz Piyasasında 2020 yılında uygulanacak olan sertifika alma, sertifika yenileme, sertifika tadili, sertifika sureti çıkartma ve sertifika vize bedellerine ilişkin aşağıdaki Karar alınmıştır.

 

Madde 1- Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği uyarınca 2020 yılında uygulanacak olan sertifika alma, sertifika yenileme, sertifika tadili, sertifika sureti çıkartma ve sertifika vize bedelleri ile iç tesisat ve servis hatları sertifikası vermekle yükümlü dağıtım şirketlerinin alacağı hizmet bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 

  1. Yapım ve Hizmet Sertifikası:

(1) Sertifika alma bedeli                      :  7.200.- (yedibinikiyüz) TL.

(2) Sertifika tadil bedeli                      :  2.450.- (ikibindörtyüzelli) TL.

(3) Sertifika vize bedeli                       :  1.200.- (binikiyüz) TL.

(4) Sertifika yenileme bedeli               :  Sertifika alma bedeli.

(5) Sertifika sureti çıkartma bedeli      :  500.- (beşyüz) TL.

 

b) İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası:

 

 

Kuruma ödenecek bedel

Sertifika veren dağıtım şirketinin alacağı hizmet bedeli

(1) Sertifika alma bedeli :

0 (sıfır) TL

2.300.-(ikibinüçyüz) TL.

(2) Sertifika tadil bedeli :

0 (sıfır) TL

650.-(altıyüzelli TL.

(3) Sertifika vize bedeli :

0 (sıfır) TL

275.-(ikiyüzyetmişbeş) TL.

(4) Sertifika yenileme bedeli :

0 (sıfır) TL

Sertifika alma bedeli.

(5) Sertifika sureti çıkartma bedeli :

0 (sıfır) TL

275.-( ikiyüzyetmişbeş) TL.

 

        Madde 2- Bu Karar 01/01/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

 

        Madde 3- Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.