2006

DEV YATIRIM
Doğal gaz dağıtım hizmetlerinin özelleştirilmesinden sonra ESGAZ; Eskişehirlilerin doğal gaz kullanımını sağlamak ve yaygınlaştırmak amacıyla 2006 yılında yaklaşık 23.000.000 TL’lik alt yapı yatırımı gerçekleştirmiştir.

2006 yılı yatırım hamlesi ile daha önce alt yapı yatırımlarına başlanmış olan Emek ve Büyükdere mahallelerinin alt yapısı tamamlanmış; Çamlıca, Yeşiltepe, Esentepe, Erenköy, Şarhöyük, Sütlüce, Gültepe, Yıldıztepe, Alanönü, Yenidoğan ve Huzur mahallelerinin tamamına doğal gaz hatları döşenerek, 2006 yılında yaklaşık 30.000 konutu kapsayan yatırım bölgesinde doğal gaz kullanımına geçiş imkanı sağlanmıştır. 

ESGAZ, Eskişehir'in doğal gazla tanıştığı 1996 yılından 2004 yılına kadar yapılmış yatırımın %53’ü kadarını 2006 yılında gerçekleştirerek, toplam 313.003 m PE, ana hat ve servis hattını dört ayda tamamlamıştır. 

Bu yatırımı hiçbir kredi kullanmadan kendi özkaynakları ile karşılayan ESGAZ'ın bu konudaki başarısı ve hızı, verimli, ucuz, konforlu ve çevreci bir yakıt olan doğalgazın yaygınlaştırılması konusunda ne kadar azimli olduğunun göstergesidir..

 

Sadece 2004-2005 ve 2006 yıllarında yapılan alt yapı yatırımları aşağıdaki grafikte belirtildiği gibidir.

 

ESGAZ yaptığı yatırımlarla 2006 yılı sonunda toplam 101.452 metre çelik hat uzunluğuna, 737.481 metre PE ana şebeke hattı uzunluğuna, 408.496 metre servis hattı uzunluğuna ulaşmıştır.


2004-2005 ve 2006 yılları sonu itibariyle yapılmış olan servis kutusu ve bölge regülatörleri adetlerine ait tablolar aşağıda gösterildiği gibidir.

ESGAZ yaptığı yatırımlarla 2006 yılı sonunda 44.607 adet servis kutusuna, 48 adet bölge regülatörüne ulaşmıştır.

ESGAZ, Eskişehir İli' nin doğal gaz kullanımı konusundaki, çevre, ekonomi, güvenlik, konfor çerçevesinde bilgilendirme ve bilinçlendirmeye yönelik yaklaşımı ile de çağdaş bir misyon üstlenmiş ve bu yaklaşımı hizmet kalitesi ile gösteren/destekleyen işletme anlayışı ile faaliyetlerini sürdürmektedir.