Vizyon, Misyon ve Sorumluluklarımız

Vizyonumuz 
ESGAZ'ı müşterilerinin ev ve işyerlerinin konforunu arttırmak üzere güvenli ve ekonomik gaz dağıtımı yapan, dünyada saygın, bölgesinde lider ve sektöründe yönlendirici bir kuruluş yapmak .

Misyonumuz

ESGAZ, karlı, ses getiren, güvenli ve sürdürebilir büyümeyi mümkün kılan alanlarda faaliyet göstermeyi; müşterilerine, çalışanlarına ve hissedarlarına en üstün katma değeri aktarmayı hedefler.

Sorumluluklarımız

Müşterilerimize karşı sorumluyuz.

Müşterilerimizin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere uygun, güvenilir ve yatırımlarımızın geri dönüşünü mümkün kılan en düşük fiyatla doğalgaz sağlamanın yollarını arayacağız. Ayrıca müşterilerimize ilettiğimiz ilgili diğer hizmetlerimizi gerek nitel gerekse de nicel olarak geliştirmek yoluyla ticari ve endüstriyel iş sahalarının da gelişmesine fırsat yarattığımızın bilincinde olarak müşterilerimize yönelik yükümlülüklerimizi yerine getirmeyi bir borç biliriz.

ESGAZ'a karşı sorumluyuz.

Büyüme hedeflerimizle uyumlu olarak sahip olduğumuz kaynakları geliştirmek, yeni yatırım alanları bulmak, yaratmak, sağlam ve güçlü bir sermaye yapısını oluşturmak üzere ESGAZ'ın yatırımlarını geliştirmenin yollarını sürekli ararız.

Çalışanlar olarak birbirimize karşı sorumluyuz.

Yüksek kapasiteli, dirayetli ve istekli çalışanları arar ve onlara iyi çalışma koşulları, iyi kazanç ve menfaatler sağlarız. Üretkenliği ve yaratıcılığı ödüllendiren, uygun eğitim ve gelişme fırsatları sunan, sahip oldukları bilgi ve becerilerini en iyi şekilde kullanabilmelerine olanak tanıyan bir çalışma ortamı yaratmanın yollarını arar; her durumda fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetmeyi, kanun ve yönetmeliklere uymayı taahhüt ederiz.

Hizmet verdiğimiz topluma karşı sorumluyuz.

Toplum içerisinde üstlendiğimiz görevlerin ve rollerimizin farkında olarak topluma yönelik sorumluluklarımızı yerine getirmenin yollarını arayacak ve kamu güvenliği birinci derecedeki önemini daima koruyacaktır.
Müşterilerimize, ESGAZ'a, toplumumuza ve biz çalışanlara yönelik sorumluluklarımızı yerine getirmek üzere ahlaklı ve dürüst olmayı ilke edindik. Doğal kaynakların kullanımındaki sorumluluklarımızın farkında olacak ve çevre bilincimizi daima en yüksekte tutacağız.
Son olarak, tüm eylemlerimizde en yüksek ahlaki değerlere uymayı taahhüt ederiz.