Basın Bülteni

Yeni Bir Yatırım Yılı

ESGAZ Yatırım Müdürü Erhan CEBECİ Yeni yatırım yılını değerlendi.

                    Yeni bir yıl, yeni bir yatırım dönemi. Her ne kadar şehirlerde yatırımlar tamamlanmış olsa da şehirlerin sürekli büyümesi ve ilçelerin de doğal gazdan faydalanabilmesi için yeni yatırımların yapılması kaçınılmazdır.

                    Yatırımlar yapılırken yatırım sonrası işletme sürecinin unutulmaması gerekmektedir. Gerekli özen gösterilmeyen imalatlar, zamanla işletme gideri olarak karşımıza çıkmaktadır.

                    Zararsız işletme gideri olarak adlandırabileceğimiz hatalar boruların mülkiyetlerden geçmesi şeklinde olmaktadır. Her ne kadar imalatlar yapılırken belediyeler tarafından asfalt, kilit beton parke taş veya diğer yüzey kaplamaları ile yollar yapılmış, tretuvarlar/kaldırımlar düzenlenmiş olsa bile zaman zaman imar planlarına uygun olmadığı görülmektedir. Boruların yeni inşaatların yapımı sırasında inşaat sahalarında ve özel mülkiyetlerde kalması sebebiyle hasarsız deplaselerin yapılmasını gerektirmekte, yapılan işin tekrar yapılmasını gerektirerek işletme giderlerini arttırmaktadır. Burada harita ekiplerine önemli görevler düşmekte, doğal gaz hatlarının şehir yerleşimlerinde imar planlarında gösterilen yollarda kalmasını sağlamak için doğru aplikasyonlar yapmaları gerekmektedir.

                    Diğer taraftan gaz kaçağı veya patlama gibi sebeplerle tehlikeli hasarların oluştuğu hatalı imalatlar yapılmaktadır. Bunun nedenleri satın aldığımız boruların gerekli standartlarda yapılmaması, uygun olmayan nakliye ve stoklamalar, uygun olmayan döşenme derinliği, dolgu malzemeleri, kaynaklı birleştirmelerdeki işçilik ve malzeme hataları, imalat sonrası testlere gerekli özenin gösterilmemesidir.

                    Bu noktada satın alma sürecinden depo stoklama ve yapım aşamalarında herkese büyük ve önemli görevler düşmektedir. Satın alınan boruların mutlaka fabrika imalat aşamasında akredite kuruluşlarca kontrol edilmesi ve boruların sahada kullanılmadan önce akredite kuruluşlarca standartların belirttiği tüm testlerin yapılması gerekmektedir. Nakliye aşamasında ve stoklanmasında azami özen gösterilmeli, verilmiş hasarlı yerlerin kullanılmamasına özen gösterilmelidir. Önemsiz kabul edilecek hasar diye bir durum yoktur. Zaman içerisinde mutlaka karşımıza sorun olarak çıkacaktır.

                    Yapım kontrollüğünü üstlenen teknik personelinde imalat aşamasında kanal derinliklerine, zemin özelliklerine uygun koruma ve dolgu malzemesi kullanımına dikkat etmesi gerekmektedir. Kazılarda don derinliğine dikkat edilmeli, sert zeminlerde veya diğer alt yapıların yakınından geçme durumunda kılıf boru gibi koruyucuların kullanılmasını sağlamalıdır. Yastıklama ve gömlekleme malzemesinin doğal gaz borularına ve bağlantı elemanlarına zarar vermeyecek taşsız sıkışabilir malzemeden olmasını sağlamalıdır. İkaz bandının kullanımı ve derinliği, geri dolguların sıkıştırılması önem arz etmektedir. Yapılan mukavemet ve sızdırmazlık testlerine emin olmadıkça onay verilmemelidir. İlk alınan sonuçlar uygun gibi gözükse de diğer bir test değeri daha alınarak mutlaka test sonucunun olumlu olduğunun görülmesi gerekmektedir.

                    Belirtmiş olduğum hususlar herkes tarafından bilinse de göz önünde tutulması gereklidir. Yatırım yapacak çalışanlara ve kontrolör arkadaşlara yeni yatırım programında başarılar diliyorum.