Basın Bülteni

Güvenli Kullanım İle İlgili Basın Toplantısı Düzenlendi.

Değerli Basın Mensupları; 

Doğal gazın daha verimli ve dikkatli kullanımı ile alınması gereken tedbirler ve yapılması gereken işlemler konusunda Eskişehirli hemşerilerimizi bilgilendirmek üzere sizlerle beraberiz.

Malumlarınız olduğu üzere, Esgaz olarak tarafımızca doğal gaz kullanımı konusunda yıl içerisinde değişik vesileler ile vatandaşlarımız bilgilendirilmektedir. Her yıl özellikle kış mevsimine girmeden önce de bazı konular tekrar hatırlatılmakta ve altı çizilmektedir.

Amacımız Eskişehirli doğal gaz kullanıcılarının her türlü can ve mal emniyetlerinin sağlanması yanında doğal gazı daha ekonomik ve verimli kullanmalarını da teşvik etmektir. 

Bu açıdan Eskişehirli hemşerilerimizin doğal gazı daha verimli ve daha dikkatli kullanmaları konusunda şu hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir.

1-Kullanılan doğal gazdan daha iyi verim alabilmek için mutlaka doğal gaz kullanan cihazların periyodik bakımlarının yaptırılması ve bacaların her yıl temizletilmesi gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki “Bacalar binaların solunum yollarıdır”

2-Baca atık gaz kanalları (fleks bağlantılar) mutlaka çelik malzemeden olmalıdır. Geçmiş yıllarda kullanılan alüminyum fleks malzemeler çelik olanlar ile değiştirilmelidir.

3-Baca bağlantıları sızdırmaz olmalıdır.

Cihaz ile fleks arası yanmayan sızdırmaz malzeme ile, fleks ile baca arası da alçı ile izole edilmelidir.

4-Aspiratör ile kombi veya şofben aynı bacaya bağlanmamalıdır.

Her cihaz için ayrı baca olmalıdır. Aspiratör için ayrı baca yok ise filtreli aspiratör kullanılmalıdır.

5-Havalandırma menfezi kapatılmamalıdır.

Havalandırma menfezinin iki temel görevi vardır.

a) Cihazların yanabilmeleri için gerekli oksijeni sağlamak. b) Ortama sızan CO veya metan gazını dışarı atmak.

6-Baca sensörleri iptal edilmemelidir.

Baca sensörleri bacaların sigortalarıdır. Her hangi bir sebeple baca çekmediği takdirde bu sensörler cihazı kapatarak bacaları emniyete alırlar.

7-Baca gazı zehirlenmelerinden korunmak için CO (karbon monoksit) detektörü kullanılmalıdır.

8-Tüm doğal gaz tesisatları mutlaka “Sertifikalı Firmalara” yaptırılmalıdır.

9-Doğal gaz kokusuz olmasına rağmen içerisine kaçak durumunda duyu organları ile kolayca hissedilebilmesi için koku ilave edilmektedir. Çürük sarımsak kokusuna benzeyen bu koku hissedildiği zaman 187 numaralı hat aranarak Esgaz acil ekiplerinden yardım talep edilmelidir.