Basın Bülteni

Doğal Gaz Fiyatlarındaki Artış Dolar Kurundan Kaynaklanmaktadır..

Konu ile ilgili basın toplantısı metnidir. 
22.03.2011 Salı günü ilimizin hemen hemen tüm basın yayın organlarında yer alan “gizli zam” haberi ile ilgili olarak bugün burada sizlerle beraberiz.
Değerli basın mensupları, bilindiği gibi doğal gazın satış fiyatı iki parametreden oluşmaktadır. Bunlar:
1- Taban fiyat.
Bu fiyat tüm dağıtım şirketlerinin doğal gazı tedarik ettikleri şirketlerden alış fiyatıdır.
2- Birim Hizmet Amortisman Bedeli.
Bu bedel, tüm dağıtım şirketlerinin ihaleleri esnasında belirlenen ve sekiz yıl boyunca sabit olan bedeldir. Bu bedel üzerine hiçbir dağıtım şirketi ilave yapamaz. Esgaz için belirlenen ve uygulanan Birim Hizmet ve Amortisman Bedeli 2,5 centtir. 
Aylık birim satış fiyatları, yukarıda ifade edilen taban fiyat ile Birim Hizmet Ve Amortisman Bedelinin toplamından oluşur.
Yine bildiğiniz gibi çok uzun süreden bu yana doğal gaz taban fiyatlarına herhangi bir zam yapılmamıştır. 
Buna mukabil sizlerle 05.01.2010 tarihindeki Basın Toplantısında da paylaştığımız gibi, 2010 yılında Esgaz, abonelerine doğal gazı diğer dağıtım şirketlerinden daha ucuza vermiştir. 2010 yılında abonelerimiz doğal gazı 2009 yılına göre % 4 indirimli kullanmışlardır. Bunun sebebi dağıtım şirketlerinin doğal gazı farklı tedarikçilerden sağlıyor olmalarıdır. Esgaz olarak 2010 yılında Botaş yerine başka bir tedarikçiden gaz alınmıştır.
2011 yılında ise Botaş’tan gaz alınmaktadır. Bu sebeple alış fiyatımız Botaş’ın uyguladığı taban fiyatıdır. 
Botaş doğal gaz taban fiyatına zam yapmadığı sürece ne Esgaz’ın ne de diğer dağıtım şirketlerinin zam yapma imkanı bulunmamaktadır. 
Bununla beraber, her dağıtım şirketi her ay uygulayacakları doğal gaz birim fiyatının nasıl oluştuğunu EPDK’ya bildirmektedirler. EPDK, hem her ay hem de yıl içinde farklı zamanlarda haberli veya habersiz olarak denetleme yapıp tespit yapmaktadır. Bu sebeple dağıtım şirketleri kendi inisiyatifleri ile doğal gaz fiyatını değiştiremezler.