K Katsayısı

K Katsayısı Kullanımı (Düzeltme Katsayısı):

Faturalandırmaya esas doğal gaz satış miktarlarının hesaplanmasında aşağıdaki usul ve esaslar uygulanır.

Sayaçlardan okunan hacim değeri düzeltilmiş hacme; basınç, sıcaklık ve sıkıştırılabilirliğine göre aşağıdaki eşitliklere göre hesaplanan düzeltme katsayısı (K) ile çarpılarak, otomatik hacim düzelticisi vasıtasıyla çevrilir.

Otomatik hacim düzelticisi bulunmaması halinde, sayaçtan okunan hacim değeri aşağıdaki eşitliklere göre hesaplanan düzeltme katsayısı (K) ile çarpılarak bulunur.

md=ms x K

md
Düzeltmiş Hacim
ms
Sayaçtan Okunan Hacim
K
Düzeltme Katsayısı
P
Ölçüm Basıncı (bar)
Pr
Referans Şartlardaki basınç
T
Ölçüm Sıcaklığı
Tr
Referans Şartlarındaki Sıcaklık
Z
Ölçüm Şartlarındaki Sıkıştırabilirlik
Zr
Referans Şartlarındaki Sıkıştırılabilirliktir.