Bağlantı Bedelleri

Konut 594 TL + KDV
Ticarethane 594 TL + KDV
K.İ.T. 594 TL + KDV
İştirakler 594 TL + KDV
Bağlı Ortaklık 594 TL + KDV
Mahalli İdareler 594 TL + KDV
Yurt Dışı 594 TL + KDV
Bankalar 594 TL + KDV
Personel 594 TL + KDV
Vakıf-Hayır Kurumları 594 TL + KDV
Sanayi (*)  
 

NOT:Bağlantı talebinde bulunulan binadaki daire sayısına göre hesaplanacak B.B.S ;dairenin 200 m2 'ye kadar brüt alanı için 1(Bir) alınır , bundan sonraki her 100 m2'ye kadar alan için abone bağlantı bedeli 516 TL alınır.

(*) Sanayi Abonelerinin ödeyecekleri miktar özel sözleşmelerinde belirtildiği kadardır.